menu
person


Алгоритм роботи з обдарованими дітьми

1. Виявлення здібностей та обдарувань учнів:

• використання методик "Оперативна память”, "Память на образи”, "Кількісні відношення”, "Методика Равена”;
• проведення тесту А.Фурмана для визначення інтелектуального потенціалу дитини;
• запровадження діагностики щодо вивчення інтересів особистості, діагностики інтелекту.
• Створення банку даних "Обдарована дитина”.

2. Мотиваційна робота з обдарованими учнями щодо орієнтації їх на досягнення високих результатів діяльності.

3. Організація системної роботи:

• ступенева профілізація навчання;
• введення додаткових предметів, спецкурсів, курсів за вибором;
• широка мережа факультативних занять;
• діяльність осередку наукового товариства учнів МАН;
• робота наукових гуртків;
• співпраця з науковцями;
• робота школи юного науковця;
• самоосвітня діяльність учнів;
• робота у мережі Інтернет;
• робота консультаційного центру;
• змістовна позанавчальна робота;
• співпраця з позашкільними установами.

4. Добір та розстановка кадрів, розподіл між ними прав та обов’язків з урахуванням її особистісних якостей та можливостей, психологічної сумісності, цілей особистого розвитку:

конкурсний відбір кадрів;
психологічне діагностування та анкетування;
моніторинг діяльності вчителя;
залучення працівників наукових установ, центрів, викладачів вузів;
науково-методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми;
розробка та впровадження авторських програм;
видавнича діяльність.

5. Формування відносин співробітництва, партнерства у системі "вчительучень”:

психолого-педагогічні семінари, тренінги;
зворотне анкетування;
проблемні семінари, круглі столи;
створення "ситуації успіху”.

6. Самореалізація творчої особистості:

предметні, заочні олімпіади різних етапів, інтернет-олімпіади;
конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт учнів-членів НТУ МАН;
обласні та всеукраїнські турніри, конкурси;
конкурси-огляди, фестивалі художньої творчості;
інтелектуальні ігри;
творчі звіти;
науково-практичні конференції;
учнівське самоврядування;
день самоврядування.
Визначення рейтингу гімназиста.

7. Розробка та вдосконалення системи заохочень, стимулювання у відповідності з досягнутими результатами:

визначення критеріїв використання системи заохочень;
проведення Дня науки;
встановлення іменних стипендій;
преміювання переможців та призерів олімпіад, конкурсів, фестивалів тощо.

8. Управлінська підтримка творчих груп, формування єдиного творчого поля:

випуск інформаційного вісника "Інтелектуал”;
створення умов для видавничої діяльності вчителів та учнів;
усебічне сприяння роботі творчих груп та обєднань;
система морального та матеріального стимулювання педагогічних працівників.

9. Очікувана мета:

гімназист–випускник  –  це:

сформована особистість із глибокими та міцними знаннями;
максимальний розвиток творчої та інтелектуальної обдарованості;
майбутній учений, дослідник;
усебічний загальнокультурний розвиток;
гуманістичний світогляд;
активні життєві компетенції;
конкурентноздатність у європейському та світовому просторі;
вільне володіння компютером;
володіння двома (трьома) іноземними мовами;
вміння співпрацювати в колективі;
висока культура, добрі естетичні смаки;
прагнення до постійного вдосконалення здоровя у всіх його проявах: духовному, соціальному, психічному, фізичному.