menu
person

Завдання з інформатики

Розв'язки завдань надсилати за адресою: 

olimp_nvo5@ua.fm

Теоретичне завдання 

 

  1. Що не змінюється в процесі форматування тексту?

а) розмір шрифту

б) положення тексту

в) параметри сторінки

г) накреслення шрифту

2. Графіка, яка представлена у вигляді сукупності точок називається:

а) загальною

б) растровою

в) векторною

г) прямолінійною

  1. Нижче представлений фрагмент електронної таблиці в режимі відображення формул

 

Сумм – додає значення комірок з вказаного діапазона

СуммЕсли - додає значення комірок з вказаного діапазона, якщо виконується задана умова

Счет – підраховує кількість непустих комірок в заданому діапазоні комірок

СчетЕсли– підраховує кількість непустих комірок в заданому діапазоні комірок, якщо виконується задана умова

СрЗнач – підраховується середнє значення заданих комірок

Яке число записано в комірці В1, якщо після копіювання формули з комірки D3 в комірку D4, результат підрахунку в D4=1?

а) 2      б) 3      в) 4      г) 5

4. Вставка в документ колонтитулів з ім’ям автора та датою створення документа є процесом:

а) обробки інформації

б) зберігання інформації

в) введення інформації

г) виведення інформації

5. Сітку, яка складається з строк та стовбців і утворює на екрані піксель  називають:

а) відеопам’ять    б) відеоадаптер     в) растр     г) вектор

Перерахуйте через кому вірні твердження. Основними характеристиками процесора персонального комп’ютера є:

а) об’єм внутрішньої пам’яті

б) тактова частота мікропроцесора

в) об’єм зовнішньої пам’яті

г) розрядність мікропроцесора

д) багато рядність мікропроцесора

е) ядерність процесора

6  Вкажіть групу, в якій знаходяться тільки розширення текстових файлів

а) doc, txt, bas, wps

б) doc, txt, com, htm

в) doc, txt, exe, wps

г) doc, txt, rtf, wps

5  В таблицю бази данних(БД), в якій містяться стовбці Прізвище, Адреса, Телефон внесена інформація на 100 людей. Скільки полів та записів в БД?

а) 100 полів, 3 записи

б) 300 полів, 100 записів

в) 3 поля, 100 записів

г) 3 поля, 300 записів

7  Алгоритм – це…

а) текст, який містить посилання

б) послідовність дій

в) обробка інформації

г) фрагмент електронної таблиці

8. В електронній таблиці значення формули СУММ(А1:А4) дорівнює 10. Чому дорівнює значення комірки А4, якщо СРЗНАЧ(А1:А3) дорівнює 3.

а) 5

б) 4

в) 2

г) 1