menu
person

Завдання з хімії

Розв'язки завдань надсилати за адресою: 

olimp_nvo5@ua.fm

7 клас

Задача 1. Коли Василь прийшов додому після одного з перших уроків хімії, то із здивуванням помітив, що його просто-таки переслідують хімічні процеси. Так, колір змінюють папір під пензликом з аквареллю, екран ввімкненого телевізора, бризки бруду, що висихають на черевиках; тепло виділяють сірник, що горить, батарея опалення та шкіра самого Василька; сира картопля відрізняється за смаком від смаженої, навіть якщо її вмочити в олію; бульбашки газу виділяються з пляшки «Кола», зі здобного тіста і з гарячої сковорідки, на яку потрапила вода. Зараховуючи всі ці явища до хімічних, Василь вирішив, що хімія – найважливіша наука, і, занедбавши всі інші предмети, зайнявся тільки нею. Яких помилок допустився Василь?

Задача 2. Випишіть окремо назви сумішей і чистих речовин: повітря, морська вода, кухонна сіль, сірка, мінеральна вода, горілка, питна сода, дим, цукровий сироп, столовий оцет, бронза, золото 375-ї проби. Укажіть, які суміші є однорідними (гомогенними), а які – неоднорідними (гетерогенними).

Герой Ж. Верна капітан Немо розповідав про склад морської води: «У ній міститься 96,5% чистої води, 2,67% натрій хлориду, а далі…».

А) Продовжте розповідь капітана Немо про склад морської води.

Б) Як добути з морської води чисту воду і чистий натрій хлорид (сіль)?

В) Як добути з морської води металічний натрій?                                           

8 клас

 Задача 1. В 100г крові людини  міститься в середньому 0,1г глюкози (С6Н12О6). Скільки молекул глюкози міститься в 1 краплі (40 мг)  глюкози?

Задача 2. Відносна молекулярна маса речовини у 10 разів більша за відносну молекулярну масу метану ( СН4). Масова частка Феруму в ній становить 70%, решта – Оксиген. Встановіть формулу речовини.

9 клас.

Задача 1.  Дати характеристику хімічних елементів № № 7,26, за їх місцем у періодичній системі та будовою атома за таким планом:

 І. Положення елемента в ПСХЕ: протонне число, номер періоду, ряд (парний або непарний), номер групи, вказати підгрупу (головна або побічна), що це за елемент — метал, неметал.

II. Будова атома: заряд ядра, роз­поділ електронів по рівнях і підрівнях, електронна фор­мула.

III. Сполуки елемента: склад вищого оксиду, гідроксиду, леткої водне­вої сполуки, їх властивості (підтвердити рівняннями реакцій).         

Задача 2. Дано  речовини: натрій; вода;  сульфур (VI) оксид; купрум(ІІ) оксид; розчин хлоридної кислоти. Використовуючи дані речовини та продукти їх взаємодії запишіть рівняння одержання:

а ) однієї розчинної основи;

б ) однієї нерозчинної основи;

в ) однієї  кислоти;

г ) одного гідриду металу;

ґ ) двох солей безоксигенової кислоти;

д ) двох середніх солей оксигеновмісної кислоти;

е ) однієї кислої солі оксигеновмісної кислоти;

є ) чотирьох інших простих речовин.

Вкажіть умови проходження запропонованих реакцій, назвіть утворені  речовини.

10   клас.

Задача1. Визначити маси розчинів натрій нітрату з масовими частками NaNO3 10% і 18 % для приготування 250г розчину з масовою часткою  12 %.

Задача2. Під час обробки суміші калій гідроксиду й калій гідроген карбонату надлишком хлоридної кислоти утворився калій хлорид масою 119,2г та газ об’ємом  8,96л. Скласти рівняння проведених реакцій та визначити масові частки речовин у вихідній суміші.

11 клас.

Задача1.  На 100км шляху легковий автомобіль затрачає приблизно 10л бензину (густина бензину становить 0,8г/см3). Який об'єм повітря у м3 (н.у.) необхідний для спалювання 10л бензину та який об'єм вуглекислого газу при цьому виділиться? Допускаємо, що бензин складається із н-гептану (20% за масою) і 2,2,4 – триметилпентану та повністю згоряє до вуглекислого газу і води.

 Задача 2. Хімічна сполука – газ, що містить Карбон (масова частка 85,7%) і Гідроген (14,3%). Зразок цієї сполуки масою 5,25г займає об’єм 2,8л за н.у. Визначте структурну формулу цього газу, якщо відомо, що він знебарвлює бромну воду.