menu
person

Завдання з математики

Розв'язки завдань надсилати за адресою: 

olimp_nvo5@ua.fm

5 клас

1. Знайдіть суму всіх натуральних чисел від 1 до 100.

2. Швидкість потяга 72 км/год. Якою є його довжина (у метрах), якщо відомо, що він проходить повз нерухомого спостерігача за 15 сек?

3. Знайти закономірність і продовжити ряд 9, 10, 12, 15, 19, ... .

4. Розмовляють троє друзів на прізвища: Білий, Чорний та Рудий. Брюнет сказав Білому: "Цікаво, що один з нас блондин, другий брюнет, а третій - рудий, але ні в одного колір волосся не відповідає прізвищу". Який колір волосся має кожний з друзів? Відповідь обгрунтуйте.

6 клас

1. Частка втричі більша від діленого і вдвічі від діленого. Знайти ділене, дільник і частку.

2. У прикладі на додавання * + ** + *** = **** під зірочками сховані всі десять цифр по одному разу кожна. Знайдіть хоча б один такий приклад.

3. П'ятеро друзів скинулися на покупку. Чи могло статися так, щоб будь-які два друга в сумі внесли меншетретини вартості покупки? Відповідь обгрунтуйте.

4. На острові живуть 100 жителів, причому деякі з них завжди брешуть, а інші завжди говорять правду. У кожного жителя острова є улюблена пора року. Кожному островянину було задано чотири запитання:

  • Чи любите ви зиму?
  • Чи любите ви весну?
  • Чи любите ви літо?
  • Чи любите ви осінь?

"Так" - на перше питання відповіли 25 жителів, на друге також 25 жителів, на третє - 45, а на четверте - 55. Скільки брехунів на острові?

7 клас

1. Доведіть, що при будь-якому натуральному nзначення виразу 3n+2- 2n+2+3n-2n ділиться націло на 10.

2. Олег записує послідовність чисел таких, де кожне число, починаючи  з третього, дорівнює сумі двох попередніх чисел послідовності. Четверте число послідовності дорівнює 6, а шосте 15. Яким є сьоме число цієї послідовності?

3. Доведіть, що коли дві прямі перетинаються, то дві інші прямі, які містять бісектриси утворених вертикальних кутів, перетинаються під прямим кутом.

4. Частка втричі більша від діленого і вдвічі від дільника. Знайти ділене, дільник і частку.

8 клас

1. На протилежних берегах річки одна проти одної ростуть дві пальми. Висота однієї з них - 10 метрів, а іншої - 15 метрів, відстань між основами пальм дорівнює 25 метрів. На верхівці кожної пальми сидить птах. Раптово обидва птахи помічають рибу, яка виплила на поверхню річки між пальмами. Птахи кинулись до риби і досягли її одночасно. На якій відстані від основи більш високої пальми випливла риба?

2. Що більше: 12723 чи 51318?

3. З 11 кг свіжих грибів одержали 1 кг 250 г сухих грибів, які містять 12% води. Скільки відсотків води у свіжих грибах?

4. У рівнобедрений трикутник з кутом 120о при вершині і бічною стороною а вписано коло. Знайти радіус кола. 

9 клас

1.Точка М поділяє сторону AD прямокутника ABCD у відношенні 1 : 2, причому МВ=МD. Знайти величину кута між діагоналями цього прямокутника.

2. Розв'язати рівняння: 

3. Задача Безу. Чоловік купив коня і через деякий час продав його за 24 пістолі. При цьому він втратив стільки відсотків, скільки коштував йому кінь. За скільки пістолів чоловік купив коня?

4. На діагоналі АС ромба АВСD взято довільну точку Р. Доведіть, що .

10 клас

1. Розв’язати систему рівнянь

 

 

 

 

 

2. Знайти кут трикутника АВС, якщо А(5;-3), В(1;0), С(0; -).

3. При якому значенні параметра а система має точно три розв'язки:

4. Розв'язати рівняння: (х2+8х+3)(х2​+8х+5)=63.

11 клас

1. Для яких тризначних чисел різниця між числом та сумою кубів його цифр приймає максимальне значення?

2. Розв'язати рівняння: х+х3+sinx=x2+x6+sin(x2).

3. Основою прямої чотирикутної призми є ромб з гострим кутом а. Під яким кутом до площини основи треба провести площину, щоб в перерізі був квадрат з вершинами на бічних ребрах призми?

4. Розв'язати систему рівнянь: