menu
person


Наукове товариство "Ерудит"
1. Загальні положення

Науково-дослідницьке товариство «Ерудит» НВО№5 - суспільне юнацьке об'єднання, додаткова позаурочна форма освіти учнів. Товариство об'єднує гімназистів з широким колом інтересів.

1.1.Мета та завдання дослідницької діяльності учнів:

виявлення інтересів та нахилів учнів до дослідницької діяльності;    створення оптимальних умов для реалізації їхнього творчого потенціалу;
професійна орієнтація учнів, орієнтація на творчу діяльність;
формування творчої, всебічно розвиненої особистості;
поглиблена підготовка членів товариства до самостійної дослідницької роботи;
створення умов для залучення в колективну наукову діяльність учнів різного віку з метою спільної роботи з професійними дослідниками;
проведення досліджень, які мають практичне значення, розробка та реалізація дослідницьких проектів;
пропаганда досягнень науки, техніки, культури.
СЕКЦІЇ У НТ ”ЕРУДИТ”
історико-правова секція
– філологічна секція
– секція іноземних мов
– театральна секція
– секція математики 
– секція  фізики та астрономії
– секція інформатики
– секція хімії
– секція біології та екології
– географічна секція
1.2.База
Над науково-дослідницькою роботою працюють учні 3—11-х класів:
учні3-4 класів - інтелектуальний клуб;
учні 5-8-х класів — у  рамках факультативів, спецкурсів, клубів, гуртків та індивідуальних консультацій з учителями;
- учні 9-11-х класів — у  групах на базі міської МАН під керівництвом наукових співробітників;

- учасники роботи над дослідними темами можуть бути організовані в групи або працювати індивідуально;

- кожен учень гімназії обирає тему для індивідуальної дослідної роботи, керуючись своїми пізнавальними інтересами й можливостями, а також порадами-рекомендаціями батьків, учителів - предметників та наукових керівників.

За підсумками науково-дослідної роботи учні представляють творчі звіти за конкретний період часу. Форми творчих звітів можуть бути різноманітними:

– реферат;
– проект;
– звіт про експеримент;
– модель, макет;
– розробка тематичної екскурсії;
– створення портфоліо;
– комп'ютерні програми;
– наукові роботи.

      Звіти презентують на засіданнях секцій НТУ «Ерудит» згідно з графіком роботи на поточний рік. Консультантами з роботи над науковим дослідженням можуть бути вчителі, батьки учнів, керівники факультативів, гуртків і секцій, викладачі інших навчальних закладів та працівники НДУ.

   Обов'язки консультантів:

підготовка програм для індивідуальної діяльності учнів, включаючи опис цілого процесу навчання в  групі (для наукових керівників);

– надання учням допомоги у виборі індивідуальної дослідної теми;

– надання учням допомоги у доборі літератури та складанні плану роботи над дослідженням.

За підсумками роботи має бути захист творчих звітів на заключній науково-практичній конференції

Кращі роботи членів УНТ нагороджують на щорічному шкільному святі «Людина року» в номінації «Наука» дипломами, грамотами, цінними подарунками.

На засіданні наукової Ради заслуховують та обговорюють роботи членів УНТ і дають рекомендації щодо участі в конкурсах за межами школи, зокрема в МАН.