menu
person
  ПОЛОЖЕННЯ ПРО УЧНІВСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО «Ерудит»

1. Загальні положення

Науково-дослідницьке товариство «Ерудит» НВО№5 - суспільне юнацьке об'єднання, додаткова позаурочна форма освіти учнів. Товариство об'єднує гімназистів з широким колом інтересів.

1.1.Мета та завдання дослідницької діяльності учнів:

 виявлення інтересів та нахилів учнів до дослідницької діяльності;    створення оптимальних умов для реалізації їхнього творчого потенціалу;

 професійна орієнтація учнів, орієнтація на творчу діяльність;

 формування творчої, всебічно розвиненої особистості;

 поглиблена підготовка членів товариства до самостійної дослідницької роботи;

 створення умов для залучення в колективну наукову діяльність учнів різного віку з метою спільної роботи з професійними дослідниками;

проведення досліджень, які мають практичне значення, розробка та реалізація дослідницьких проектів;

пропаганда досягнень науки, техніки, культури.

1.2.База.

Над науково-дослідницькою роботою працюють учні 3—11-х класів:

• учні3-4 класів- інтелектуальний клуб;

учні 5—8-х класів — у  рамках факультативів, спецкурсів, клубів, гуртків та індивідуальних консультацій з учителями;

Учні 9—11-х класів — у  групах на базі міської МАН під керівництвом наукових співробітників.    

2. Організація роботи «Ерудит»

2.1. Діяльність учнів за секціями діючого в НВО№5 УНТ, створеними згідно з моделлю гімназійної освіти:

– секція математики;                          

– секція  фізики та астрономії;

– секція інформатики;

– секція хімії;

– секція біології та екології;

– економіко-географічна секція;

– історико-правова секція;

– філологічна секція;

– секція іноземних мов;

– театральна секція.

Роботу кожної секції очолює вчитель - предметник та учень-дійсний член ради НТУ «Ерудит».

2.2.   Діяльність учнів організується за різним рівнем складності, виходячи з фонду предметної компетентності:

• для учнів 3-4 класів;

• 5—7-х класів;

• для учнів 8—9-х класів;

• для учнів 10— 11-х класів.

Учні ліцею вступають у товариство на підставі особистого бажання й рекомендації вчителя.

На загальних зборах члени НТУ обирають Раду товариства з 7—11 членів строком на 1 рік на чолі з головою Ради.

На першому засіданні Ради УНТ після ретельного обговорення учні приймають Статут.

Рада НТУ періодично звітує перед науково-методичною Радою, яка й затверджує план роботи наукового товариства. Рада УНТ збирається двічі на семестр для обговорення поточних питань і перевірки виконання плану роботи.

2.3.Учасники роботи над дослідними темами можуть бути організовані в групи або працювати індивідуально.

2.4.Кожен учень гімназії обирає тему для індивідуальної дослідної роботи, керуючись своїми пізнавальними інтересами й можливостями, а також порадами-рекомендаціями батьків, учителів - предметників та наукових керівників.

2.5.За підсумками науково-дослідної роботи учні представляють творчі звіти за конкретний період часу. Форми творчих звітів можуть бути різноманітними:

– реферат;

– проект;

– звіт про експеримент;

– модель, макет;

– розробка тематичної екскурсії;

– створення портфоліо;

– комп'ютерні програми;

– наукові роботи.

Звіти презентують на засіданнях секцій НТУ «Ерудит» згідно з графіком роботи на поточний рік.

2.6. Консультантами з роботи над науковим дослідженням можуть бути  вчителі, батьки учнів, керівники факультативів, гуртків і секцій, викладачі інших навчальних закладів та працівники НДУ.

Обов 'язки консультантів:

підготовка програм для індивідуальної діяльності учнів, включаючи опис цілого процесу навчання в  групі (для наукових керівників);

– надання учням допомоги у виборі індивідуальної дослідної теми;

– надання учням допомоги у доборі літератури та складанні плану роботи над дослідженням.        

    2.7. За підсумками роботи має бути захист творчих звітів на заключній науково-практичній конференції.

Кращі роботи членів УНТ нагороджують:

 на щорічному шкільному святі «Людина року» в номінації «Наука» дипломами, грамотами, цінними подарунками.

2.8. На засіданні наукової Ради заслуховують та обговорюють роботи членів УНТ і дають рекомендації щодо участі в конкурсах за межами школи, зокрема в МАН.