menu
person

ГОТУЄМО ТЕЗИ ДОПОВІДІ

Перша публікація – дуже важлива подія у житті: вона може надихнути працьовиту обдаровану молоду людину на подальшу наукову роботу.

Тези доповіді – це стисла форма подання інформації про результати наукових досліджень.

В інформаційному повідомленні про майбутню конференцію організаційний комітет наводить дані стосовно кола питань, що будуть розглядатися на відповідних секціях, а також правила оформлення тез.

Недотримання цих правил є вагомою причиною відхилення доповіді.

Тези починаються з назви. Назва повинна по можливості повно, точно й лаконічно характеризувати предмет роботи. До заголовку слід включати ключові слова, що відбивають головні для публікації поняття. Текст тез можна умовно поділити на три частини: вступ, головну та заключну частини. У вступі подають коротку характеристику значення й стану питання, визначають мету роботи. У головній частині наводять одержані результати та їхнє коротке обговорення. У заключній частині коротко формулюють висновки, вказують можливе застосування результатів та перспективи подальших досліджень.

                                   ВИСТУПАЄМО З УСНОЮ ДОПОВІДДЮ

Часом науковці-початківці (та й не лише початківці) бояться публічних виступів. Але нічого страшного в науковій доповіді немає. Слід лише добре до неї підготуватися.

         Ви виступаєте тому, що вам є що сказати і є можливість зробити це! Ви обрали предмет, який вам цікавий і в якому ви компетентні!

         Жоден зі способів представлення наукових результатів не має такого сильного впливу й не привертає такої уваги, як усна доповідь. Проте ніщо не викликає більшої нудьги, ніж виступ доповідача, який погано викладає матеріал, демонструє слайди, які неможливо розібрати, й до того ж бубонить весь відведений йому час монотонним голосом.

         Починайте говорити лише після того, як головуючий надасть вам слово. Дочекайтеся моменту, коли зможете говорити без завад, і тільки після цього розпочинайте. Спочатку чітко скажіть, про що будете розповідати, потім викладайте зміст доповіді, а наприкінці сформулюйте квінтесенцію виступу.

         Вважайте, що слухачі не мають уявлення ані про вас, ані про ваші дослідження і зовсім не сподіваються почути щось для себе нове й цікаве. Тому спробуйте з самого початку привернути увагу аудиторії. Для цього слід показати, яке місце ваше дослідження посідає серед інших. Варто розповісти, чим викликаний ваш особистий інтерес до предмета дослідження. Коротко розкажіть про ваші методи, результати і зробіть чіткі висновки.

         Під час виступу, як і під час дискусії, звертайтесь до тих, хто сидить на найдальших рядах, а не до головуючого чи до ваших прихильників, що сидять перед вами. Ви повинні виходити з того, що пересічений слухач не є спеціалістом у вашій галузі, але сподівається, що ви поясните йому свою роботу. Ніколи не говоріть, звертаючись до дошки чи екрану.

         Ніколи не читайте текст – через хвилину вас вже ніхто не слухатиме. Говоріть голосно. Прізвища, дати, числа, визначення, коли їх вимовляють, не зачіпають свідомості слухачів, їх треба писати на дошці, чи наводити на слайді. Взагалі числові дані краще не використовувати, за винятком випадків, коли вони безпосередньо стосуються теми виступу.

         Дотримуйтеся відведеного вам часу. Новообраний президент чи прем’єр-міністр мають 100 днів, щоб показати, на що вони здатні. У вас – не більше 7 хвилин. Тому варто, напередодні доповіді зібрати критично налаштованих друзів і зробити доповіді для них.

         Закінчуючи свій виступ, висновки робіть коротко, чітко й точно. Слухачі мусять знати, коли треба аплодувати або, в гіршому випадку, прокинутися.

ЯК НАПИСАТИ РЕФЕРАТ

Декілька НЕ:

* Реферат НЕ копіює дослівно книги і статті і НЕ є конспектом.

* Реферат НЕ пишеться по одному джерелу і Не є доповіддю.

* Реферат НЕ може бути оглядом літератури, тобто не розповідає про книги.

* У рефераті зібраний по темі матеріал систематизується і узагальнюється.

Реферат складається  з декількох частин:

•  титульний аркуш (оформляється за вимогами учбового закладу);

•  зміст (вміст) вимагає наявність номерів сторінок на кожен розділ реферату;

•  введення;

•  основна частина, що складається з глав;

•  висновок;

•  список використаної літератури.

У введенні пояснюється:

•  чому вибрана така тема, чим вона важлива (особисте відношення до теми (проблеми), чим вона актуальна (відношення сучасного суспільства до цієї теми (проблеми), яку культурну або наукову цінність представляє (з точки зору дослідників, учених);

•  яка література використана: дослідження, науково-популярна література, учбова, хто автори... (Кліше: "Матеріалом для написання реферату послужили ...”)

•  з чого складається реферат (введення, к-ть глав, висновок, додатки. Кліше: "У введенні показана ідея (мета) реферату. Глава 1 присвячена.., у 2 главі ... В висновках сформульовані основні виводи...”)

Основна частина реферату складається з декількох розділів, що поступово розкривають тему. Кожен з розділів розглядає яку-небудь із сторін основної теми. Ствердження позицій підкріплюються доказами, узятими з літератури (цитування, вказівка цифр, фактів, визначення)

Якщо докази запозичені у автора використовуваної літератури, - це оформляється як посилання на джерело і має порядковий номер.

Посилання оформлюються внизу тексту під межею, де вказуються порядковий номер посилання і дані книги або статті. В кінці кожного розділу основної частини обов'язково формулюється вивід. (Кліше: "Таким чином… Можна зробити висновок, що... У результаті можна прийти до виводу... ”)

В висновках (дуже коротко) формулюються спільні виводи по основній темі, перспективи розвитку дослідження, власний погляд на вирішення проблеми і на позиції авторів використовуваної літератури, про свою згоду або незгоду з ними.

Список літератури складається в алфавітному порядку в кінці реферату за певними правилами.

Опис книг

Автор(и). Заголовок. - Місце видання: Видавництво, рік видання. – Сторінки

Опис збірок

Заголовок. - Місце видання: Видавництво, рік видання. - Сторінки.

Література: Справ. шк. - М.: Освіта, 1996. - 600с.

Опис статей

Автор(и). Заголовок //Назва журналу (газети). - Рік. - Номер. - Сторінки статті.

Етапи (план) роботи над рефератом

1. Вибрати тему. Вона має бути знайома і цікава. Бажано, щоб тема містила яку-небудь проблему або протиріччя і мала відношення до сучасного життя.

2. Визначити, яке саме завдання, проблема існує по цій темі і шлях її вирішення. Для цього потрібно назву теми перетворити на питання.

3. Знайти книги і статті за вибраною темою. (Для середніх класів - не менше 3-х джерел, для старшокласників не менше 5). Зробити список цієї літератури.

4. Зробити виписки з книг і статей. (Звернути увагу на незрозумілі слова і вирази, уточнити їх значення в довідковій літературі).

5. Скласти план основної частини реферату.

6. Написати чорновий варіант кожної глави.

7. Показати чернетку педагогові.

8. Написати реферат.

9. Скласти повідомлення на 5-7 хвилин, не більш.