menu
person

    8 клас 

 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

 

Завдання 1–5 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Вибери правильну відповідь і познач  її.

 

          Ліна Костенко

                     ***

Мене ізмалку люблять всі дерева,

і розуміє бузиновий Пан,

чому верба, від крапель кришталева,

мені сказала: «Здрастуй!» – крізь туман.

Чому ліси чекають мене знову,

на щит піднявши сонце і зорю.

Я їх люблю, я знаю їхню мову.

Я з ними теж мовчанням говорю.

 

  1. За родовою ознакою цей твір

 

А ліричний

Б епічний

В ліро-епічний

Г драматичний

2. У вірші «Мене ізмалку люблять всі дерева» поєднано всі види лірики, КРІМ

А особистої

Б пейзажної

В патріотичної

Г філософської

3. В останньому рядку вірша використано

А метафору

Б епітет

В оксиморон

Г тавтологію

4. Твір написано віршовим розміром

А ямбом

Б хореєм

В амфібрахієм

Г анапестом

 

5. У вірші звучать усі мотиви, КРІМ

 

А любові до природи

Б гармонії людини й природи

В екології

Г спілкування ліричного героя з природою

 

Завдання 6-7  мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, добери відповідник, позначений БУКВОЮ, і впиши її в таблицю.

6. Установи відповідність між дійовими особами та  репліками, які їм належать (за п’єсою І.Карпенко-Карий «Сто тисяч»)

 

1  Герасим Калитка

2  Савка

3  Бонавентура

4  Роман

5 Параска

 

А  Без душі, мабуть, легше, як без грошей…

Б  Грошей нема, а земелька росте й росте! Люблю за предприїмчивость! Так, так, Никодимович! Скуповуйте помаленьку, скуповуйте!

В  Всяке знає, що ми хазяїни неабиякі, а я буду тьопатися стільки світу пішки до церкви.

Г Я не буду панувати, ні! Як їв борщ та кашу, так і їстиму, як мазав чоботи дьогтем, так і мазатиму, а зате всю землю навкруги скуплю.

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 

7. Установи відповідність між літературними жанрами та їхніми визначеннями

 

1  новела

2  оповідання

3  байка

4 повість

5 роман

 

А невеликий повчально-гумористичний твір алегоричного змісту

Б невеликий розповідний твір про незвичайну життєву подію з несподіваним закінченням

В невеликий за обсягом розповідний художній твір здебільшого про одну чи кілька подій у житті людини

Г розповідний художній твір, у якому досить широко змальовано життя одного чи кількох героїв протягом досить тривалого часу

1

 

2

 

3

 

4

 

5

5

 

 

 

9клас

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

 

Завдання 1–13 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Вибери правильну відповідь і познач  її.

 

 

Аналіз художнього тексту

 

            Валентина Беля

                     ***

Співало літо рясно на покосах,

Петрівка жар із горна вимітала,

Блакить прозора в променистих росах

Початок літа в чебрецях купала.

 

Ріки манила прохолода синя,

Забута пісня аж у саме серце,

І матіола п’янко попросила

Зібрати щастя в золоте відерце.

 

Стара черемха заздро поглядала

На першу вишню, визрілу несміло,

А літо, мов на крилах, колихало

Надій людських гармонію стосилу.

 

1. У вірші «Співало літо рясно на покосах» поєднано всі види лірики, КРІМ

 

А пейзажної

Б особистої

В патріотичної

Г філософської

 

2. У другій строфі вірша використано всі художні засоби, КРІМ

 

А інверсії

Б персоніфікації

В оксиморона

Г епітета

 

3. Твір написано віршовим розміром

 

А ямбом

Б хореєм

В анапестом

Г дактилем

 

4. Незайманість і початок дорослого життя уособлює

 

А матіола

Б черемха

В чебрець

Г вишня

 

5. В останній строфі вірша звучить мотив

 

А вічного кохання

Б краси людських стосунків

В плинності життя

Г віри у вічне життя

 

6. Прочитай уривок з драматичної сценки «Коза»

 

Я Коза-Дереза,

Півбока луплена,

За копу куплена.

Ту-пу, ту-пу ногами,

Сколю тебе рогами,

Ніжками загребу,

Хвостиком замету, бррр…

 

У цих рядках відтворено один з елементів народної драми

 

А  ремарку

Б  діалог

В  монолог

Г  вставну оповідь

 

7. Провідним мотивом козацьких літописів є

 

А  глибокий сум з приводу княжих чвар

Б  звитяги січового козацтва

В  гетьмансько-старшинські усобиці

Г  духовне життя міщан та селян

 

8. Слова «Лучче ж бо потятим бути, аніж полоненим…» належать

 

А  Святославові

Б  Ігореві

В  авторові

Г  Всеволодові

 

10. В образі Енея зображена національна вада, притаманна українцям

 

А  жорстокість

Б  байдужість

В  надмірна добродушність

Г  лінивість

 

11. Засобами гумору І. Котляревський зумів відтворити усе назване, КРІМ

 

А  нестримної жадоби народу до волі

Б  героїзму українського козацтва

В  прагнення завоювати інші народи

         Г  звироднілості й егоїзму привілейованих класів

 

12. У п’єсі «Наталка Полтавка» письменник наділяє Петра й Миколу рисами характеру

 

А  любові до рідної сім’ї

Б  слабкості характеру

В  поваги до матері й до старших+

Г  непокори в сім’ї

 

 

13. Літературним напрямом, який виник як заперечення класицизму, є

 

А  бароко

Б  сентименталізм

В  романтизм

Г  реалізм

 

Завдання 14–15 мають по шість варіантів відповідей, з яких лише ТРИ правильні. Вибери правильні відповіді й познач  їх.

 

 

14. Поява в літературному процесі ХУІІ ст. великої кількості полемічних творів була зумовлена

 

А хрещенням Русі

Б запровадженням Брестської унії

В проникненням елементів розмовної мови в книжну

Г соціальним і національним поневоленням українського народу

Д випадами католиків проти православної церкви

Е князівськими чварами за розподіл влади

 

15. Прочитай  уривок із вірша  Г. Сковороди «Всякому місту – звичай і права»

Знаю, що смерть – як коса замашна,

навіть царя не обійде вона.

Байдуже смерті, мужик то чи цар, –

все пожере, як солому пожар.

Хто ж бо зневажить страшну її сталь?

Той, в кого совість, як чистий кришталь...

 

У цих рядках

А совість і мудрість протиставлені багатству й знатності

Б смерть забере будь-кого, хто зневажить страшну її сталь

В совість і мудрість піднесені над усім дріб’язковим, буденним, нікчемним +

Г мудрість властива передусім царю

Д совість властива тільки „мужику”

Е чиста совість не боїться смерті, перемагає її 

10 клас

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

 

 

Завдання 1–11 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Вибери правильну відповідь і познач  її.

 

 

Василь Думанський

 

ОСІННІЙ ЕТЮД

 

Полями наближалась осінь. І літо, розтрушуючи листя, згортало свої розкішні шати. Зачувши холодний подих, здіймались у вирій птахи. А за ними навздогін, махаючи крильми, бігли сільською вулицею домашні гуси.

На якусь мить у них ще пробуджувався поклик заморських країв, і вони поривалися полинути над хатами. Та, звиклі до годівниці, гуси так обважніли, що вже не могли відірватися од землі. І, поґелґотавши в синю вись, чалапали до свого корита, щоб наїстися, напитися та й куняти собі під кружляння сніжинок, дзьоба встромивши у пір’я.

 

1. Цей твір за родовою ознакою

 

А ліричний

Б епічний

В ліро-епічний

Г драматичний

 

2. Етюд як літературний жанр – це твір

 

А ніби незавершений, настроєвого характеру, переважно безсюжетний

Б про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом

В з яскраво вираженою мораллю

Г журливого змісту

 

3. У другому реченні етюду використано всі художні засоби, КРІМ

 

А персоніфікації

Б епітета

В метафори

Г інверсії

 

4. Гуси не могли полетіти за птахами у вирій, бо

 

А не здатні літати від природи

Б так обважніли, що вже не могли відірватися від землі

В не звикли добувати собі їжу самостійно

Г лише на мить відчувають поклик заморських країв

 

5. Ідея етюду така:

 

А не бійся труднощів

Б літати вміють усі, навіть безкрилі

В народжений плазувати не здатен літати

Г не заздри тому, хто вміє літати

 

6. Твір  І.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я» — це

 

А  соціально-психологічний роман

Б  соціально-побутова повість

В  соціально-побутовий роман

Г  психологічна новела

 

7. Щоб досягнути напруження в розвитку подій, І.Нечуй-Левицький побудував сюжет за принципом

 

А нагнітання епізодів, сцен, ситуацій

Б заплутування дії за рахунок ліричних відступів

В чергування напружених діалогів зі спокійною, розважливою оповіддю

Г перемежовування сучасності з екскурсами в минуле

 

8. На словах, як на цимбалах грає, а де ступить, то під нею лід мерзне; а як гляне, то од її очей молоко кисне», — так говорить І.С. Нечуй-Левицький  у «Кайдашевій сім'ї» про двоїсту натуру

 

А  Мотрі

Б  баби Параски

В  Кайдашихи

Г  Мелашки

 

9. Прочитай  уривок з роману Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні"

 

 "Поле - що безкрає море; скільки зглянеш - розіслало зелений килим, аж сміється у очах. Над ним синім шатром розіп’ялось небо - ні плямочки, ні хмарочки, чисте, прозоре - погляд так і тоне… З неба, як розтоплене золото, ллється на землю блискучий світ сонця; на ланах грає сонячна хвиля; під хвилею спіє хліборобська доля…"

 

Особливо важливу роль у цьому уривку, як і в усьому романі, виконують прийоми

 

А психологізації

Б гіперболізації

В метафоризації зображення

Г поєднання різних часових площин

 

10. Образ Євгена Рафаловича (повість І.Франка «Перехресні стежки») може правити сучасній молоді за ідеал

 

А  цілеспрямованістю натури

Б  діяльністю у сфері національного відродження

В  сентиментальністю

Г  почуттям національної гідності

 

11. У збірці І. Франка «З вершин і низин» усі поезії є зразками лірики

 

А  громадянської

Б  пейзажної

В  інтимної

Г  філософської

 

Завдання 12–15 мають по шість варіантів відповідей, з яких лише ТРИ правильні. Вибери правильні відповіді й познач  їх.

 

 

 

12. Жанровими особливостями повісті І.Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я" є

 

А зображення повсякденного життя родини Кайданів

Б гумористичне окреслення найрізноманітніших побутових сцен

В відтворення рис і звичок у характерах героїв, що сформувалися у певних соціальних умовах

Г змалювання етнографічних особливостей весільних та похоронних обрядів

Д показ трагічно-драматичного буття рідного народу

Е винахідливий відбір побутової лексики

 

13. У вірші «Гімн» І.Франка звучать мотиви

 

А перетворювальної сили «науки, думки, волі»

Б приходу весни як ознаки відродження приспаного народу

В «приспаної волі»

Г віри в сили свого народу

Д незламності духу поневолених

Е краси людської праці

 

14. Прочитай  уривок з вірша І.Франка «Чого являєшся мені у сні…»

 

Чого являєшся мені

У сні?

В житті ти мною згордувала,

Моє ти серце надірвала…

 

У цих рядках використано такі художні засоби

 

А інверсія

Б художній паралелізм

В епітет

Г алегорія

Д риторичне питання

Е метафора

 

15. Ліризм «Веснянок» І.Франка має звучання

 

А фольклорне

Б міфологічне

В інтимне

Г філософське

Д пейзажне

Е громадянське 

11 клас

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

 

 

Завдання 1–12 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Вибери  правильну відповідь і познач  її.

 

 

Аналіз художнього тексту

 

 

Михайло Коцюбинський

УТОМА

 

Душа моя втомлена - і навіть той жаль, що почуваю, нагадує лиш усміх, застиглий на обличчі мерця...
       Я маю жаль до неба, бо хмари, що проходять по ньому, не лишають там жодного сліду: воно знов стає ясним і блакитним. Жаль маю до землі, бо тіні, що вкривають її, пересунуться на інше місце, і, де було тьмяно і сумно, знов ляже золото сонця.
        З жалем дивлюсь на воду: мов дзеркало, одбиває вона красу світу, і коли невдоволена навіть - ламле всі лінії й фарби і  т в о р и т ь  своє.
         І маю жаль я до осінньої рослини: кожна брунька ховає в собі надію життя і дасть нові пагони.
         Тоді як я...
         Тоді як попіл надій моїх нерухомою хмарою завис наді мною, тоді як сонце щастя не зжене з душі тіней, як дзеркало душі моєї померкло, потьмарилось, не одбива нічого, тоді як те, що облетіло і стало голим, - не розів'ється знову.
          І чом не живу я, вища істота, як те мертве небо, як нежива земля, як вода, як рослина?
          Спитати?
          Не хочу... Втомився...

 

1. Образ Утоми перегукується з подібним у такому творі М.Коцюбинського:

 

А «Intermezzo»

Б «Цвіт яблуні»

В «Дорогою ціною»

Г «Тіні забутих предків»

 

2. У мініатюрі «Утома» найяскравіше виявлена така ознака імпресіоністичного твору:

 

А уривчаста синтаксична будова речень

Б часте використання інверсій

В безсполучникові конструкції

Г багатство зорових і звукових образів

 

3. В останніх двох реченнях мініатюри використано три крапки на позначення

 

А інтонації незавершеності

Б уривчастості мови під час утоми й сильних переживань

В перерваності думок

Г уривчастості мови від зворушення

 

4. Головна проблема мініатюри М.Коцюбинського «Утома» висловлена в реченні

 

А Я маю жаль до неба, бо хмари, що проходять по ньому, не лишають там жодного сліду: воно знов стає ясним і блакитним.

Б Жаль маю до землі, бо тіні, що вкривають її, пересунуться на інше місце, і, де було тьмяно і сумно, знов ляже золото сонця.
       В І маю жаль я до осінньої рослини: кожна брунька ховає в собі надію життя і дасть нові пагони.

Г І чом не живу я, вища істота, як те мертве небо, як нежива земля, як вода, як рослина?

 

5. У мініатюрі «Утома» наявні ознаки усіх названих жанрів художніх творів, крім

 

А соціально-психологічного

Б філософського

В соціально-побутового

Г ліричного

 

6. Символізм як одна зі стильових течій модернізму має такі ознаки:

 

А  відтворення миттєвих вражень від безпосереднього зіткнення з якимись явищами, щонайточніше фіксування сприйнятого в певний момент

Б  заміна думок або понять відповідними знаками, що мають прихований смисл

В  прагнення наблизити ідеал до дійсності, посилена увага до краси природи й людської особистості

Г  яскравість і нервова гострота художнього образу, відображення особистих переживань під впливом настрою, але при цьому автор уникає деталей у зображенні

 

7. «Аристократизм духу» і захоплення досконалістю античної лірики – це складові естетичної платформи

 

А неоромантиків

Б неокласиків

В поетів „Празької школи»

Г поетів Нью-Йоркської групи

 

8. Прочитай  репліку тьоті Моті з комедії М.Куліша «Мина Мазайло»

 

«…коли твій рідний папа заснував у власній квартирі своїм коштом, можна сказати і до газети написати, соціалісти чеського лікнепа правильних проізношеній, ще й до того вигадав електричну мухобійку, то за таку прекрасну ініціативу, за такий масштаб, за те, що він прагне стати ну просто поряд очним человєком, ти хотів його…»

 

У цих рядках розвінчується національний нігілізм обивателя

 

А шаржовано

Б з їдкою іронією

В гротескно

Г із сарказмом

9. М. Хвильовий присвячує новелу «Я (Романтика)» М. Коцюбинському. А відомий український поет М. Рильський зазначає: «Шукання М. Хвильового почались там, де урвалися шукання М. Коцюбинського».

У творчості М. Коцюбинського й М. Хвильового спільним є

А  тяжіння до змалювання природи

Б  імпресіоністична манера письма

В  зображення трагічної долі жінки-селянки

Г  ознаки критичного реалізму

10. Серед дванадцяти найкращих фільмів усіх часів і народів названо створений О.Довженком за власним сценарієм кінофільм

А  «Україна в огні»

Б  «Земля»

В  «Зачарована Десна»

Г  «Поема про море»

11. Прочитай  уривок з повісті О. Довженка «Україна в огні»

«Багато минуло часу, як кинулась Олеся через вікно в життєву прірву. Багато горя і бруду з трудних кривавих шляхів і переплутаних стежок прилипло до молодого її тіла і душі. Не раз і не два кричало, розтиналося, горіло огнем у грудях дівоче її сумління під тиском мерзоти і невблаганного насильства на широкому терені аморальності і занепаду".

Так письменник узагальнює

А  пережитий у неволі жах

Б  зовнішні зміни дівчини

В  глибокий біль за понівечену молодість

Г  трагічну долю жінки на війні

12. Прочитай  уривок з повісті О.Довженка «Зачарована Десна»

«Вона [баба Марусина] була малесенька й така прудка, і очі мала такі видющі, що сховатись од неї не могло ніщо в світі. Їй можна було по три дні не давати їсти. Але без прокльонів вона не могла прожити й дня. Вони були її духовною їжею. Вони лились з її вуст потоком, як вірші з натхненного поета, з найменшого приводу. У неї тоді блищали очі й червоніли щоки. Це була творчість її палкої, темної, престарілої душі».

 

В авторських інтонаціях цього уривка звучить

 

А тепло, жаль та співчуття до багатостраждальної селянки

Б неприйняття лихої вдачі героїні

В здивування від поведінки баби Марусини

Г захоплення поетичною емоційністю звичайної селянки

 

 

   Завдання 13–15 мають по шість варіантів відповідей, з яких лише ТРИ правильні. Вибери  правильні відповіді й познач  їх.

 

 

13. У новелі «Подвійне коло» Ю.Яновський майстерно створив образи братів, у яких ідеологія замінила

 

А  родову пам’ять

Б  милосердя

В  повагу до матері

Г  пощаду до класового ворога

Д  любов до землі

Е   щасливе кохання

 

 

14. У п’єсі «Мина Мазайло» Микола Куліш художньо втілив тему

 

А  героїчної боротьби найбіднішого селянства за краще життя в умовах голоду й розрухи

Б  України в роки громадянської війни

В  натиску глобальної русифікації

Г  життя старої інтелігенції після перевороту 1917 року

Д  міщанства й українізації

Е зречення людиною природних пракоренів та цинічного хизування відступництвом

 

15. Прочитай  уривок з повісті О. Довженка «Україна в огні»

«І стрепенулася у Запорожця нелюдська жадоба життя. З широких українських степів, з ярів і темних байраків повіяло на нього смалятиною історії, головешками, димом і кривавою парою.

 Пристрасть боротьби і помсти, вся воля, весь розум спалахнули в ньому з такою страшною силою, що він в одну мить ніби возвівся в якийсь надзвичайний ступінь, близький до вибуху…  Це був уже не той Запорожець. … випроставсь — увесь в крові, гарячий і натхненний".

 

   У цьому уривку такі ознаки народного епосу

А  допомога сил природи героєві у скрутну хвилину

Б  стилістичний прийом гіперболізації

В  романтично-піднесені характеристики внутрішнього стану героя

Г  поетична деталь, образ-символ

Д  зачин-повтори для смислової й  емоційної виразності характерів

Е  ліричний відступ як шлях до розуміння психологічного стану героя