menu
person

Завдання з української мови

Розв'язки завдань надсилати за адресою: 

olimp_nvo5@ua.fm

 

5 КЛАС

 

 1. Перепиши прислів’я. Замість крапок упиши самостійно дібрані до  слів слова-антоніми.

 

1. Де гірка праця, там … відпочинок.

2. Праця годує, а … марнує.

3. За роботою добро ходить, а за лінощами – ….

4. Робота чорна, а грошики . 

5. Без початку не буде й ….

7. Казати легко, та робити … .

 

 1. Добери з довідки тлумачення поданих висловів. Запиши вислови та їхні тлумачення парами. Склади речення з 2 висловами.

Зразок. Розв’язати язика – стати говірким.

 

Тримати язик за зубами –

 Продавати зуби –

 Підібгати хвоста –

Тонко прясти –

Накрити мокрим рядном –

 ДОВІДКА. Знітитись. Лукавити. Вилаяти. Реготати. Мовчати.

 

 1.  Запиши слова за алфавітом. Склади з ними речення.

Олень, арахіс, духмяний, кілометр, предмет, статуя, ненависть.

 

 1. Перепиши. Замість крапок устав, де потрібно, пропущену літеру або апостроф.

Боро..ьба, чес..ність, кр..ниця, фу..бол, тр..маєт..ся, щас..ливий, мавп..ячий, шіс..надцять, здоров..я, ро..м..якшити, рутв..яний, арф..яр, у вишен..ці, на травин..ці.

 

 

6 КЛАС

  1. Добери до фразеологізмів з довідки антонімічні. Запиши вислови парами. Зразок. Не мати клепки - мати кебету.

Бити лихом об землю –

Розсипати кислиці –

Обливатися потом -

ДОВІДКА. Шкірити зуби. Справляти посиденьки. Опустити вуха.

  2 . Добери до іншомовних слів українські відповідники. Слова запиши парами. Зразок. Каліграфія – краснопис.

 Інформація, дистанція, лінгвіст, компроміс, волонтер, рандеву.

ДОВІДКА. Відстань, зустріч, поступка, повідомлення, мовознавець, доброволець. 

    3.   Заміни, де це можливо, наведені конструкції синонімічними словосполученнями іменник+прикметник. Словосполучення запиши. Зразок. Пшениця з України – українська пшениця.

Рушник із льону, малюнки сестри, форма залізничника, директор фірми, вправа з математики, пальто з вовни, лист батька, листя дерев, сподівання Григорія, зошит дочки.

 1. Перепиши. Замість крапок устав, де потрібно, пропущену літеру або апостроф.

Різдв..яний,під..язичний, вд..ячний, м..нуле, д..т..ясла, Марин..чин, учител..чин, Натал..чин, запоро..ький, турис..ський, різнотрав..я, м..реж..во, комп..ютер, куп..юра, жит..євий.

 

                             7 КЛАС

 

 1.Подані фразеологізми погрупуй за синонімічними рядами та запиши. Визнач значення кожного ряду

 

Зразок. Пройти крізь сито й решето; пройти вогонь і воду; собаку з’їсти – зазнати випробувань.

 

Будувати повітряні замки; байдики бити; правити теревені; лежати на боці; гнути всячину; жити в хмарах; розводити балачки; сидіти склавши руки; точити ляси; плескати язиком; ловити жар-птицю; плювати в стелю.

 

2. Добери означення до поданих іменників. Утворені словосполучення запиши

 

Зразок. Путь – рівна путь.

 Шампунь, мозоль, нежить, ступінь, тюль, глазур.

 

3.Відредагуй подані речення, запиши їх.

1.Він завжди дуже піклувався за дітей. 3. Завдяки дощу я підхопив нежить. 4. Із-за цих обставин командировку довелося відкласти на тиждень. 5. Для багатьох відома ця мелодія.

 

 

8 клас

1.    Відредагуйте речення, усуньте помилки.

На неділю я визначила собі таку роботу: а) переглянути останні номери

журналу зміна; б) написання листа товаришеві; в) відвідати художню виставку.

Хворим рекомендують споживати овочі, фрукти, апельсини. Київський університет імені Т. Шевченко – найбільш відомий вуз України.

   2.  Поставте в родовому відмінку іменники:

 предмет, Красний Лиман, сектор, Донецьк, цукор, вогнища, газетяр, вересень, тиждень, хліб(паляниця), Лондон, каченя.

 

 1. Від поданих іменників утворіть чоловічі й жіночі імена по батькові:

            Ілля, Григорій, Сава, Юрій, Валерій, Олексій.

 

 1. Утворіть словосполучення, замінюючи іменники прикметниками.

(Софія) собор, (Софіївка) парк, (Ніцца) кінофестиваль, (Золотоноша) школа, (Свірж) замок, Лейпциг (університет), (Калуш) завод, Нью-Йорк (хмарочос).ї

 

5.    Поясніть різницю у значенні слів мимохідь – мимохіть.

 

6.    Запишіть числівники словами:

Виступили перед 7492 виборцями. Бюлетені роздали 7492 виборцям.

 

7.    Розкрийте значення фразеологізмів і до кожного з них доберіть фразеологізм-синонім.

Брати на решето когось -

Пройти крізь сито й решето –

 

8.Доберіть українські синоніми – відповідники до слів:

Інтелект, гіпотеза, автономія, генеза, прогрес, оптимальний.

 

 

9 клас

 

Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості та лаконічності у висловлюваннях. 

1.    Яку синтаксичну функцію виконує інфінітив у реченнях?

А) Любов відкрити важче, ніж Америку.

Б) Любов Іванівну попросили відкрити збори.

2.   Замініть подані вислови біблійними фразеологізмами.

         Початок і кінець –

         Відділити шкідливе від корисного –

3.    Поясніть різницю у значенні слів: адрес-адреса.

4.    Замініть речення з прямою мовою реченням із непрямою мовою.

Годилося б запам’ятати слова Бориса Олійника: «Істинно, люди: живемо не хлібом єдиним. Істинно так, коли маємо хліб на столі». (В. Скуратівський).

5.    Запишіть числівники словами:

Виступили перед 7492 виборцями. Бюлетені роздали 7492 виборцям.

6.    Чи потрібна кома перед як? Відповідь аргументуйте.

А) Ім’я Івана Сірка як ватажка оточене було ореолом нездоланності.

Б) Усе життя Іван Сірко провів на війні і як справжній патріот присвятив його боротьбі з ворогами.

7Серед поданих речень назвіть односкладні і визначте їх тип.

         А) Де небо? Де сонце? (М. Коцюбинський)

         Б) І не було в мене ніякої думки в голові. (І. Нечуй-Левицький)

         В) Покремсали життя моє на частки, на тьмяну січку слів і суєти. (Л. Костенко)

         Г) Смолою пахне дощок білий ряд. (В. Сосюра).

         Ґ) Надворі ясна холодна ніч. (Ірина Вільде)

         Д) У груди набрав повно повітря.

Е) Над пам’яттю протягнуто мости. (В. Коротич).

         Є) Дуби, посивілі від пилу. (А. Малишко).

8. Охарактеризуйте означення (синтаксичний аспект) у поданому реченні.

         Шумить, гуде патлатий, волохатий джміль, у дорогих ризах, перетятий шовковими поясами.

10 КЛАС

 

УКРАЇНСЬКА МОВА

 

І. Побудуй роздум у публіцистичному стилі (обсяг - 0,5 - 1 стор.), ствердивши або спростувавши одну з таких тез:

 

 • Щастя людини – десь між свободою й дисципліною.

 

 • Книжки – найбільш довговічні плоди роботи людського духу.

 

 • Висока духовність немислима без почуття власної гідності.

 

 • Формула успіху полягає  у  вмінні спілкуватися з людьми.

 

ІІ. Виконай тестові завдання.

 

Завдання 1–13 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА.  Вибери правильну відповідь і  познач  її

 

1. Познач рядок, у якому синонім до фразеологізму дібрано неправильно.

 

А А кум королю – на коні

Б змести з лиця землі – гнути свою лінію

В кури не клюють – хоч  лопатою загрібай

Г як дві краплі води – як викапаний

Д  не ликом шитий – не з лопуцька

 

2. Познач речення, яке не містить антонімічної пари слів:

 

А Моя правда завжди насторожі, не впускає брехню у мій дім  (В.Білас).

Б Коли хочеш, щоб інші не називали тебе дурнем, перестань вважати себе мудрецем (О.Духнович).

В Не кидай власної мети, щоб за чужою десь іти (І.Франко).

Г Світ широкий і розлогий, скрізь ведуть шляхи й дороги (Н.Забіла).

Д Людина – то недосконалий твір, водночас мудрий і дурноголовий (В.Гужва).

 

3.  Познач рядок, у  всіх  словах  якого наголошений перший склад:

 

А випадок, столяр, олень, курятина

Б центнер, спина, бесіда, шофер

В подруга, читання, дещиця, форзац

Г донька, забавка, тягнучи, партер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Д закладка, маляр, вітчим,  дотеп

 

4. Познач рядок, у всіх словах якого спрощення відбивається на письмі:

А правозахис..ник, совіс..ний, перехрес..ний, щас..ливий                                                                                                    

Б буревіс..ник, компос..ний, зліс..ний, улес..ливий

В  чес..ноти, безхитріс..ний, шіс..надцятий, прос..лався

Г корис..ний, контрас..ний, мас..ниця, пристрас..ний

Д  безшелес..ний, капус..ник, кіс..лявий, боліс..ний

 

5. Познач рядок, у якому всі слова пишуть із апострофом:

 

А В..ячеслав, Валер..ян, Лук..ян, Св..ятослав
Б Мар..яненко, Крип..якевич, Григор..єв, Багр..яний
В варшав..янин, з..ятрений, з..ябровий, пів..яру
Г сузір..я, кав..ярня, під..южувати, гніздов..я
Д різнотрав..я, медв..яний, надвечір..я, крем..яний

 

6. Познач рядок, у якому всі слова у формі родового відмінка множини пишуть з м’яким знаком:

 

А птиця, їдальня, обличчя, питання

Б таємниця, пісня, шукання, багаття

В брехня, весна, паляниця, будівля

Г столиця, вогнище, яблуня, конопля

Д роздоріжжя, дурниця, розв’язання, вишня

 

7. Познач рядок, у якому в особовому закінченні всіх дієслів потрібно писати літеру И (Ї):

 

А  сид..ш, люб..ш, наполяга..ш, принос..ш

Б мол..шся, говор..ш, бор..шся, гомон..ш,

В бач..ш, роб..ш, крош..ш, мар..ш

Г хил..ш, кро..ш, сипл..ш, прос..ш,

Д муч..ш, брод..ш, прагн..ш, зич..ш

 

8. Познач рядок, у якому всі слова пишуть разом:

 

А хто/сь, де/що,  немов/би, аби/кому
Б аби/до/кого, авже/ж, котрого/сь, де/ким
В де/що, куди/сь, ні/перед/ким, не/аби/який
Г з/під, ні/куди, начеб/то, котрого/сь
Д ні/хто, де/кому, будь/коли, ні/як

 

9. Познач речення з прикладкою, що приєднується до речення за допомогою слова як (розділові знаки знято):.

 

А Я як орел без сизих крил (Олександр Олесь).
Б Франко знав і любив народну пісню як учений і як патріот (З підручника).
В Був цей голосок терпкий  як  зелений терен (Є.Гуцало).
Г  І дуб зелений як козак  із гаю вийшов (Т.Шевченко).

Д Полтавський полк як вкопаний стоїть (Л.Костенко.)

 

10. Познач речення, у якому поширене означення не відокремлюється комами  (розділові знаки пропущено):

 

А Земля скована морозом покрилася білим снігом (Панас Мирний).

Б А я у світ снігами оповитий вглядаюсь через батькове плече (О.Довгий).

В Скуті кригою страшною сплять озера і гаї (Олександр Олесь).

Г На прикритих снігом ланах де-не-де бовваніє почорнілий бур’ян (Панас Мирний).

Д Любові сповнений до дна я вам щедрую добрі люди (Д.Луценко).

 

11. Познач речення, у якому перед однорідними членами треба ставити двокрапку, а після них – тире (розділові знаки  пропущено):

 

А Все знайоме і рідне до болю в душі і криниця в саду і червона калина (М.Луків).

Б Усе це воду очерет блакитне небо й розпечене сонце ніби вперше побачив Михайлик (І.Сенченко).

В Вічна гра світла тіней найрізноманітніших кольорів на поляні на ярах і темнім лісі внизу все те чарувало дитячу душу. (За І.Франком.)

Г Буди вже ясне сонце комашину дерева трави все буди від сну (М.Самійленко).

Д Хмари небо над ними і земля під ними жовто-імлистий просвіток з одного краю обрію і перша блискавка з другого все це скидалося на незавершені полотна геніїв про створення світу (М.Стельмах).

 

12. Познач складне безсполучникове речення, між частинами якого потрібно поставити  двокрапку (розділові знаки знято):

 

А Дай мудрому пораду  він стане ще мудрішим (З Біблії).

Б Є у мене рідна Україна з нею я відверто говорю. (Г.Гриненко).

В А жаль бере пропала Атлантида (Д.Кремінь).

Г Я тебе упізнав ти мене не впізнала (Є.Гуцало).

Д Непомітно час минав  непомітно сонце  пливло до спокою (Панас Мирний).

 

13-14.  Познач речення з граматичними помилками:

 

А На початку зборів оголосили порядок денний.

Б Прочитали характеристику Сергія Костенко.

В Він користується авторитетом.

Г Рішення записали у протокол.

Д. Збори закінчили відповідно до регламенту.

 

Запиши ці речення у відредагованому вигляді.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання 15-16 мають по п’ять варіантів відповідей, із яких правильних відповідей ДВІ АБО БІЛЬШЕ. Вибери всі правильні відповіді й познач їх.

 

15. Познач речення з однорідними присудками (розділові знаки пропущено):

 

А Йде дощ крізь пасма сонячні рідкі то припускає то відпочиває (О.Слоньовська).

Б Дихнуло з півночі і півдня, заходу і сходу (П.Тичина).

В І на землі колись а не під нею шукав свій сад пісень Сковорода (Г.Коваль).

Г Любов і ласка ненависть і гнів спалахують в рядках (В.Симоненко).

Д Любов  то світло а не хаща (А.Кацнельсон).

 

16. Познач речення, ускладнені поширеним звертанням (розділові знаки знято):

 

А Вставай народе в єдину лаву вставай творити свою державу. (Д.Павличко.)
Б Гуркочи у долю мою світе хвилями  прадавнього Дніпра (В.Симоненко).
В Я люблю тебе ніжно пропахле любистком і хлібом село (Д.Луценко).
Г Де ви хато глиняна долівко дерев’яний сволок угорі? (Є.Гуцало).
Д  Перепілко з крилом перебитим я біль твій забрати собі не зумів (Б.Остапенко).

 

 

 Завдання 17-18 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, добери відповідник, позначений БУКВОЮ, і впиши її в таблицю.

 

17. Установи відповідність між іншомовними словами та їх українськими відповідниками:

 

1 ілюзія

2 гарантія

3 інсинуація

4 анестезія

 

А наклеп

Б обезболювання

В порука

Г омана

Д упорскування

 

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 

18.Установи відповідність між складнопідрядними реченнями та  визначенням їхніх підрядних частин:

 

 

Вид підрядного речення

 

1 Навіть коли ми малі й нікчемні для самих себе, то однаково великі своїми предками (П.Загребельний).

2 Я лише знаю, що без свого рідного слова ми  залишимося німим бидлом (Р.Іваничук).

3 Ми не в праві забувати про минуле, хоч яким би важким воно було (О.Гончар).

4 Важливість людини залежить від важливості  проблем, які вона вирішує в силу обставин чи за покликанням (П.Загребельний).

5 Час – найлютіший кат якраз тому, що він – найгуманніший лікар (В.Пахаренко).

 

А означальне

Б з’ясувальне

В обставинне часу

Г обставинне умови дії

Д обставинне допустове

Е обставинне причини

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

 

19. Запиши речення, розстав розділові знаки. Підкресли головні й другорядні члени речення. Над кожним словом надпиши, якою частиною мови воно є. Побудуй структурну схему речення.

 

Благословен же той хто від грози не никне і пісня що летить до радісних небес (В.Сосюра). 

11 КЛАС

 

УКРАЇНСЬКА МОВА

 

І.  Побудуй роздум у публіцистичному стилі, ствердивши або спростувавши одну з таких тез (обсяг – до 1 сторінки):

 

 • Не є можливим компроміс між  добром і злом, правдою та брехнею.

 

 • Людина така, яким є її уявлення про щастя.

 

 • Ногами людина має врости в землю батьківщини, але її очі мають оглядати увесь світ.

 

 • Що означає бути великим? Це значить слугувати людям, будучи вищим за них.

 

ІІ. Виконай тестові завдання.

 

  Завдання 1–8 мають по п’ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Вибери правильну відповідь і познач її.

 

 

1. Познач рядок, у якому  всі фразеологізми мають літературне походження:

 

А лицар без страху й догани; з щитом чи на щиті; народжений повзати літати не може; крокодилячі сльози

Б перейти рубікон; мертві душі; дух, що тіло рве до бою; після нас хоч потоп

В а судді хто;  останній день Помпеї; Ромео і Джульєтта; незлим тихим словом

Г бути чи не бути; у нас нема зерна неправди за собою; є ще порох у порохівницях;  спартанський спосіб життя

Д наша ціль – людське щастя і воля;  герой нашого часу; король Лір, сміх Мефістофеля.

 

2. Познач рядок, у якому значення фразеологізму витлумачене неправильно.

 

А Вавилонська вежа – справа, що ніколи не буде завершена.

Б Варфоломіївська ніч – жорстоке масове винищення людей.

В Вальпургієва ніч -  гучна весела гулянка.

Г Віфлеємська зірка – дороговказ.

Д Валаамова ослиця -  дотепна людина.

 

 

3. Познач речення, у якому між непоширеною прикладкою та означуваним словом  на місці скісної риски не потрібно ставити дефіс:

 

А Погожий день/красунець за яворами зник  (А.Малишко).

Б Мечі з піхов добуваймо, князівну/полонянку із чарів визволяймо (В.Свідзинський.)

В І в тому сні ніби випливала з моря зеленоока красуня/русалка  (І.Нечуй-Левицький).

Г Веснянка/дівчина зі степом вінчана (В.Василашко).

Д Очі/зорі, зорі/очі тут і там  (М.Вороний).

 

4. Познач складносурядне  речення, між частинами якого не потрібно ставити кому (розділові знаки пропущено):

 

А Життя не насолода і не страждання а діло і його слід робити  чесно (А.Токвіль).

Б Весела людина живе у веселому світі а людина похмура живе у світі похмурому (С.Смайлс).

В Від дороги славно-славно обізвалася пісня і дівчина радісно метнулася їй назустріч (М.Стельмах).

Г У ритмі нашої ходи  гримить оркестр на всі лади і контрабас гуде (Л.Талалай)

Д Скільки можна зробити для дорогої людини і як це приємно! (П.Загребельний.)

 

5. Познач безсполучникове складне речення, між частинами якого потрібно поставити  двокрапку (розділові знаки пропущено):

 

А Язик брехливий ненавидить правду улесливі вуста призводять до погибелі. (З Біблії).

Б Багато бесіди  мало розуму (О.Духнович).

В Заніміла б я навіки  самі речі ллються (П.Куліш).

Г Життя легко висміяти і знецінити набагато важче у пітьмі засвітити каганчик віри та надії (В.Дрозд).

Д Мудрий чоловік потужний знання збільшує силу (З Біблії).

 

6. Познач речення, ускладнене вставним словом (розділові знаки знято):

 

А Я справді кинув вас мої степи і луки.(Олександр Олесь).

Б У процесі наукового дослідження вчені часто пропонують  різні навіть суперечливі гіпотези (З підручника).

В На жаль не можна з Нілу пірамід перенести й закласти у музеї (С.Стриженюк).

Г На щастя і любов я маю право (Л.Горлач).

Д Може зламатися тіло  але ніколи  дух (О.Стефанович).

 

7. Познач рядок, у якому всі слова пишуть  із подвоєними літерами:

 

А над..ержава, курін..ий, довгождан..ий, здоровен..ий

Б благословен..ий, жит..євий, дрібноліс..я, стат..ей

В колос..я, барок..о, буден..ість, роздоріж..я

Г Академ..істечко, Галич..ина, ін..овація, від..аність

Д перелун..я, Він..ич..ина, одіс..ея,  печал..ю

 

8.  Познач рядок, у якому всі складні слова пишуть  через дефіс:

 

А українсько/турецький, гірко/солоний, жовто/гарячий, сніжно/білий

Б західно/український, військово/морський, видимо/невидимо, гостро/лукавий

В історико/культурний, багряно/жовтий, мудро/іронічний, всього/на/всього

Г яскраво/зелений, фізико/математичний, срібно/перий, прем’єр/міністр

Д художньо/філософський, видимо/невидимо, багряно/гривий, рано/вранці

 

 

Завдання 9-12 мають по п’ять варіантів відповідей, із яких правильних відповідей ДВІ АБО БІЛЬШЕ.  Вибери усі правильні відповіді й познач їх.

 

9. Познач речення, у яких  слова вжиті  в  метонімічному значенні:

 

А Балакучим  намистом  линуть гуси над містом (В.Васюк).

Б Розмінюєм дні на мідяки дрібниць  (О.Гончар).

В Село до телевізорів сідає, звільнившись від щоденних ста морок (В.Бровченко).

Г Я люблю свою кімнату, білу, неначе снігурка, з Боттічеллі на стінах (М.Коцюбинський).

Д А мороз пече – аж вії злипаються (Григір Тютюнник).

 

10. Познач речення зі складеним підметом:

 

А Малі Дубові Гряди  розсілися на горбах (Є.Гуцало).
Б Ця краса тільки може в сні дитячім присниться (В.Сосюра).

В Хотів я у серце твоє зазирнути (С.Черкасенко).
Г Велика зграя журавлів кружляла невисоко (М.Рильський)
Д  «Б’ють пороги» - кантата Миколи Лисенка.

 

11. Познач неповні речення:

 

А Свободу зображають в образі жінки (Л.Забашта).

Б Свободу кожному народу! (П.Тичина).

В Мальви, вишня пелехата, тихий стук і тихий крок (І.Коваленко).

Г За вікном  і жоржини, і рожі (В.Сосюра).

Д Коло криниці рясні чорнобривці (А.Камінчук).

 

12. Познач речення з поширеними однорідними звертаннями  (розділові знаки пропущено):

 

А Добрий ранок моя одинокосте (Л.Костенко).
Б Бувайте здорові красний пане та красная пані з Новим роком!
В Розступіться горе та біда дайте щастю й радості дорогу (М.Луків). 

В Безрідні Йвани не спішіть забути першу колискову (Б.Дегтярьов).
Г Здрастуй здрастуй моя жоржино і вербове моє село! (М.Вінграновський).
Д Візьміть мене гаї поля озера ріки! (А.Підлужний).

 

Завдання 13-15 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, добери відповідник, позначений БУКВОЮ, і впиши її в таблицю.

 

13. Установи відповідність між іншомовними словами та їхніми лексичними значеннями:

 

1 концепція

2 концесія

3 кон’юнктура

4 кооперація

 

А стан речей, сукупність умов, збіг обставин, що впливають на хід або результат справи

Б узгодження, приведення у відповідність,  встановлення взаємозв’язку

В форма організації праці, за якої  певна кількість людей  спільно бере участь у виробничих процесах

Г система поглядів на певне явище, основна ідея

Д  договір передачі на певних умовах і на певний термін права експлуатації лісів, надр тощо

 

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 

 

14. Установи відповідність між односкладними реченнями й визначенням їхніх видів:

 

 

Вид односкладного  речення

 

1 Взялося на мороз (С.Бурлаков).

2 Хата. Гай. (В.Григоренко).

3 Структуру металевих сплавів досліджують

за допомогою радіоактивниї ізотопів.

4 Серцю кохати, на жаль, не накажеш (Д.Луценко).

А означено-особове

Б неозначено-особове

В узагальнено-особове

Г безособове

Д називне

 

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 

15.Установи відповідність між складнопідрядними реченнями  та  визначенням їхніх підрядних частин:

 

 

Вид підрядного речення

 

1 Понеси мене на крилах, радосте моя, де на пагорбах і схилах сонця течія (В.Симоненко).

2 Бережім криницю від багнюки, щоб коло нас не повзали гадюки (В.Грінчак).

3 Діла твої тоді нетлінні, коли в душі нема іржі (В.Грінчак).

4 Не так вже далеко до тої гори, куди все життя ми йшли (Т.Севернюк).

5 І певен я, що правда візьме гору (М.Зеров).

 

А означальне;

Б з’ясувальне;

В обставинне місця;

Г обставинне умови дії;

Д обставинне мети;

Е обставинне причини.

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

 

 

16. Запиши речення, розстав розділові знаки. Підкресли головні й другорядні члени речення. Над кожним словом надпиши, якою частиною мови воно є. Побудуй структурну схему речення.

 

   Треба було ще глибоко розуміти що мова тільки та невичерпно багата й гарна яка виплекана твоїм рідним народом яка живиться із народних джерел що ніколи не замулюються (П.Панч).